• K3025-2
  • K3025-3
  • kilim 9x8_7
  • K3025-2
  • K3025-3

Vintage Turkish Kilim Rug 9′ x 8’7″

$2,000.00

Vintage 1950s Turkish Kilim rug. 100% cotton.

 

Dimensions:

9′ x 8’7″

In stock

Back